Nieuwe verdiensten in Zorg

Zorg wordt gezien een van de economische motoren van de regio. Zorg draagt substantieel bij aan een gezonde en florerende regio.

De druk op de zorg gaat sterk toenemen. We moeten in de nabije toekomst méér leveren, tegen een hogere kwaliteit, met mínder mensen. Dit vraagt om innovatie! De regio Noord-Limburg zoekt naar ontwikkelingen en/of innovaties binnen de zorg of in combinatie met verschillende sectoren, zoals onderwijs, landbouw en techniek. Ook de rol van inwoners wordt steeds belangrijker.

Binnen het thema ‘nieuwe verdiensten in zorg’ ligt de focus op:
- Innovatieve en verfrissende initiatieven bij voorkeur met een accent op sociaal ondernemerschap;
- Samenwerking in de quattro helix, bijvoorbeeld met het Fontys lectoraat Business Services Innovation;
- Crossovers met voeding, logistiek en toerisme om optimaal van de Noord-Limburgse kracht te profiteren en gezamenlijke innovatiekracht te ontwikkelen.

Het regionale project nieuwe verdiensten in zorg zoekt aansluiting bij ontwikkelingen op het gebied van duurzame zorg, met als doel méé te innoveren. De ontwikkelingen die nodig zijn kunnen alleen in gezamenlijkheid tot stand komen. Zo zijn er in 2017 en 2018 stappen gezet om meer inzicht krijgen in het landschap van (sociaal) ondernemers, met hulp van de Impactfabriek. Dit heeft geleid tot de volgende resultaten:

- Vijftien pre startende sociaal ondernemers volgen het startersprogramma van de Impactfabriek. Vijf van hen hebben hun eigen (sociale) onderneming of zijn samen gaan werken met bestaande organisaties als Proteion en Rendiz.
- Vijftien reguliere ondernemers zijn, ieder in hun eigen tempo, bezig om meer social impact te creëren met hun bedrijf. Het is goed om te zien dat sommige ondernemers hun krachten hebben gebundeld en dat verbindingen tussen ondernemers worden gelegd.
- Er hebben twee werkplaatssessies met meer dan 100 aanwezigen plaatsgevonden waarbij het thema sociaal ondernemerschap is verkend, de dialoog is aangegaan, kennis is geboden en gedeeld, de starters een pitchpodium hebben gekregen en waardevolle contacten zijn gelegd.
- In twee netwerkavonden is gebouwd aan het netwerk van impactmakers.

Gemeente Horst aan de Maas, ambtelijke trekker L. Hellegers