Zorg als verdienmodel

Zorg wordt gezien een van de economische motoren van de regio. Zorg draagt substantieel bij aan een gezonde en florerende regio.

Zoals de naam “Verdienmodel” eigenlijk al aangeeft, wordt in dit verband zorg gezien als een van de economische motoren van de regio. Zorg draagt substantieel bij aan een gezonde en florerende regio. Innovaties, werkgelegenheid op alle niveaus, kennisontwikkeling en kennistransfer zijn elementen die binnen het verdienmodel zorg de boventoon voeren. Het is de op één na grootste sector qua werkgelegenheid.

In de strategische visie is zorg opgenomen als een bedrijfstak waarin de regio Noord-Limburg in de toekomst zou kunnen excelleren. De aanwezigheid van belangrijke instellingen op het gebied van psychiatrische zorg, het ziekenhuis VieCurie in Venlo en ontwikkelingen op het gebied van gezonde voeding in relatie tot zorg en onderwijs, maakt zorg als verdienmodel in potentie tot een kansrijke ontwikkeling.

Dit regionaal programma beoogt aan te sluiten bij innovatieve ontwikkelingen die de regio bijzonder maken en waar Noord-Limburg koploper in is. De regio Venlo wordt gezien als voorloper op de volgende gebieden:

-       dementiezorg;
-       crossover zorg en techniek;
-       crossover zorg  en voeding;
-       crossover zorg en leisure.

Als overheid kunnen we deze ontwikkeling stimuleren en cross-sectorale koppelingen leggen. We kunnen de juiste relaties leggen tussen personen en organisaties. Daarbij moet de behoefte aan / vraag naar kennis het vertrekpunt zijn, niet de kennis die ontwikkeld wordt. Als regio kunnen we een kennisvraag vaststellen samen met de universiteit/lectoraten, het HBO en het MBO en de vraag koppelen door middel van een kennismakelaar.


Gemeente Horst aan de Maas, ambtelijke trekker M. Peeters