Vrijetijdseconomie

Noord-Limburg profiteert van een krachtige toerisme- en recreatiesector. De regio beoogt een gezonde toeristisch-recreatieve sector te ontwikkelen en te behouden.

Maar liefst 10% van de mensen werkt in deze sector. Daarnaast bedraagt de vrijetijdseconomie 9,6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in Noord- Limburg, terwijl dit landelijk 4,8% is. Er zijn jaarlijks ongeveer 5 miljoen toeristische overnachtingen door Nederlanders; daarmee staan we na Gelderland op de tweede plaats. De regio heeft een aantal sterke troeven in handen; denk aan haar ligging aan de Maas, bijzondere dag attracties, de natuurlijke omgeving, steden en dorpen, (cultuur) historie en streekproducten. Samen met het bedrijfsleven participeren wij in Leisure Port, de regionale promotie en marketing organisatie.

Om de Vrijetijdssector toekomstbestendig te houden en door te ontwikkelen,  werken de gemeenten in Noord-Limburg, samen met de sector, de Provincie en het onderwijs, aan het volgende doel:

Noord-Limburg is in 2030 het belangrijkste en meest aantrekkelijke verblijfsrecreatiegebied van Limburg voor de ‘Short break’ vakantiemarkt. Met een fijnmazig netwerk van kleine en grote dagrecreatieve voorzieningen in een straal van 60 autominuten.

Om dit doel te bereiken zijn vier thema’s benoemd:

 1. Vitale verblijfsrecreatie:
  Inzetten op projecten ter versterking van ondernemerschap,  stimuleren van vitale verblijfsrecreatie  en werken aan oplossingen voor niet-vitale verblijfsrecreatie;

 2. Vitale dagrecreatie
  De 60 autominuten - scope praktisch maken en verbinden aan eigen regio kansen, een kansenkaart ontwikkelen: waar ligt ruimte om extra bestedingen te creëren/wat mist er in de regio? En het verbinden van dag- en verblijfsrecreatie in de regio.

 3. Horizontale en verticale cross-overs
  Verbinding leggen met Campus ontwikkeling Regio Venlo waaraan de toeristisch-recreatieve sector een belangrijke bijdrage kan leveren, ontwikkelen van het zakelijk toerisme en de kansen van vliegveld Weeze benutten. 

 4. Strategische destinatiemarketing
  De 60-minuten verbindingen leggen richting Roermond, Nijmegen, Duitsland en wellicht zelfs verder  vanuit internationaal perspectief om het toeristisch profiel van de regio te versterken.

Het programmaplan vrijetijdseconomie 2030 is uiterlijk in september 2016 klaar. Dit programmaplan, inhoudelijk uitvoerbaar en gedragen door ondernemers, is gericht op het behalen van de doelen die we in de regiovisie vrijetijdseconomie 2030 gesteld hebben.

Gemeente Gennep, ambtelijke trekkers P. Toonen en L. Potten