Logistiek

De regio Venlo wil haar internationale toppositie binnen de mondiale logistieke netwerken behouden en versterken door het  realiseren van een optimale synchromodale infrastructurele ontsluiting van het logistiek knooppunt Venlo-Venray op de corridor Antwerpen/Rotterdam-Duitse achterland binnen het Trans-Europese Netwerk voor Transport (TEN-T).

De nadruk ligt daarbij op slimme, duurzame en inclusieve groei en daarom wordt primair ingezet op smart mobility en modal shift (infrastructuur, innovatie en duurzaamheid).

De regio beschikt over een totaalconcept waarin het bedrijfsleven samenwerkt met overheid en kennisinstellingen om het logistiek knooppunt Venlo-Venray verder te laten uitgroeien tot een Europese logistieke topregio (SMART LCV). Naast regionale en provinciale ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden, zijn ook de havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen aangesloten evenals logistieke vastgoedpartijen (zoals Goodman en Prologis) en nationale brancheorganisaties (zoals EVO en TLN).

In 2015 is door SMART LCV een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Havenbedrijf Rotterdam. Met deze samenwerking wordt de logistieke positie in Europa versterkt en wordt het vervoer per binnenvaart en spoor tussen Rotterdam en de regio Venlo verder Europa in nog aantrekkelijker voor verladers, logistieke dienstverleners en rederijen.

De samenwerking binnen SMART LCV heeft er bovendien aan bijgedragen dat de regio in 2015 voor de achtste keer is uitgeroepen tot de logistieke hotspot van Nederland en voor de tweede keer op rij ook als de logistieke hotspot van Europa.

De uitdagingen waar de regio de komende periode voor staat zijn opgenomen in een concreet regionaal logistiek actieprogramma (zie www.smartlogisticscentrevenlo.com). De centrale thema’s zijn (multimodale) infrastructuur, innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt en branding & acquisitie met als verbindende themalijnen:

  • Smart Hub
  • Conditioned en Controled Logistics
  • E-fulfilment Centre
  • Sustainable Hub

Gemeente Venlo, ambtelijke trekker J. Hensgens