Kennisinfrastructuur

De Regio Venlo zet in op een verdere versterking en verbreding van het onderwijscluster op MBO-, HBO- en WO-niveau in de regio.

De versterking én verbreding van het aanbod sluiten nauw aan bij de economische speerpuntsectoren van de regio (Logistiek, Techniek/Maakindustrie, agro, zorg en vrijetijdseconomie). De regio Venlo zet in op een verdere versterking en verbreding van het onderwijscluster op MBO-, HBO- en WO-niveau in de regio. De versterking én verbreding van het aanbod sluiten nauw aan bij de economische speerpuntsectoren van de regio (Logistiek, Techniek/Maakindustrie, agro, zorg en vrijetijdseconomie).

De verbreding en versterking van het onderwijscluster in de regio beperkt zich niet tot inhoudelijke onderwijsontwikkelingen. De onderwijsinstellingen in de regio werken nauw samen met bedrijven in de regio. Kennistransfer van bedrijfsleven naar onderwijs en vice versa vormt een belangrijk onderdeel en is voor beide partijen van toegevoegde waarde.

De combinatie van onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen én kennistransfer levert een belangrijke bijdrage aan het innovatievermogen en de aantrekkelijkheid van de regio Venlo voor kennisintensieve bedrijven en jonge, hoogopgeleide professionals

De versterking en verbreding van de kennisinfra voor de regio is een continue proces. Daar waar kansen en ontwikkelingen van toegevoegde waarde voor de regio zijn, wordt actief geanticipeerd op deze ontwikkelingen. In de komende periode worden mogelijkheden binnen kennisinfra verkend in relatie tot het thema zorg.

De ontwikkelingen binnen kennisinfrastructuur kenmerken zich door sterke externe oriëntatie. Voor de realisatie van ontwikkelingen is intensieve samenwerking met onderwijspartners in de regio én het bedrijfsleven van essentieel belang. In relatie tot de regionale ontwikkelingen spelen ontwikkelingen op provinciaal niveau. De aanpak en uitwerking van het thema Kennisinfra vindt plaats binnen de kaders van “Kennis-As Limburg”, Campus Greenport en het plan van aanpak Verbreding Hoger Onderwijs Venlo.


Gemeente Venlo, ambtelijk trekker N. Ottenheim