Infrastructuur

Als het gaat om het investeren in en lobbyen voor versterking van de multimodale infrastructuur speelt de regio samen met de provincie een regierol.

Belangrijke opgaven zijn o.a. de uitbreiding van de overslagcapaciteit (barge- en railterminals), uitbreiding A67 en N270, verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn en realisatie van een goede en snelle spoorverbinding tussen Eindhoven-Venlo-Düsseldorf (inclusief verdubbeling Kaldenkerken-Dülken). Voor een meer volledige overzicht en toelichting wordt verwezen naar “De Infra-ambitie van Noord-Limburg”.

 

Gemeente Venlo, ambtelijk trekker P. van Wijlick