Regio Venlo is het platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen

Regionale samenwerkingsagenda

Op basis van de strategische visie ‘Regio in Balans’ (download pdf bestand) heeft de Regio Venlo in
haar uitvoeringsprogramma ‘Werken aan de Regio Venlo 2015-2018’ (download pdf bestand) uitgewerkt
waar zij de komende periode samen met de partners in de regio gezamenlijk mee aan de slag gaat.

 

Het ontwikkelbedrijf Greenport Venlo heeft als doel het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen in Greenport Venlo, door het bieden van
vestigingsmogelijkheden in een aantrekkelijk en duurzaam functionerend gebied. Het ontwikkelbedrijf richt zich met name op bedrijven
in de sectoren agro, voeding, handel en logistiek. Voor meer informatie verwijzen wij daar de website: www.greenportvenlo.nl

Regio Venlo

De Regio Venlo is een samenwerkingsverband van de 8 Noord-Limburgse gemeenten, zijnde: Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. In 2012 heeft de Regio een strategische regio visie vastgesteld, die in 2014 nader uitgewerkt is in een (uitvoerings)programma voor de periode 2015-2018.  

De deelnemende gemeenten voeren het regioprogramma uit. Besluitvorming over de regionale programma’s vindt plaats in de daartoe georganiseerde regionale bestuurlijke overleggen.

De burgemeester van de gemeente Venlo is bestuurlijk voorzitter. De Regio Venlo kent een Burgemeestersoverleg, een Secretarissenoverleg en portefeuillehoudersoverleggen: Ruimtelijk Domein, Sociaal Domein en Economisch Domein.

De voor de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken zijn belegd bij de gemeente Venlo.

Regio Venlo is een samenwerking tussen gemeenten:

Gemeente Venlo
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venray
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas