Excellent leven

Excellent leven gaat over het boeien en te binden van mensen. Daarbij gaat het om zowel de thema’s van de ontspannen noord zuid-as: groen, natuur, recreatie, als de thema’s van de ingespannen oost-west as: arbeidsmarkt en kennisinfrastructuur.

De afgelopen jaren is in de regio al het nodige gebeurd en onderzocht op het gebied van het binden en boeien van mensen aan de regio: we weten daardoor al veel; de kansrijkheid van het vasthouden van mensen is vele maten groter dan de kansen om mensen van buiten aan te trekken. Inzetten op het vasthouden van de eigen jongeren aan de regio, en het aantrekken van jongeren van buiten om in de regio een opleiding te gaan volgen die aansluit op de regionale arbeidsmarkt is hierbij heel belangrijk.


Gemeente Beesel, ambtelijke trekker M. van den Broeck