De drie decentralisaties

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. Dit wordt ook regionaal opgepakt.

De decentralisaties in het sociaal domein starten op 1 januari 2015. We weten dat het een illusie is dat alles op 1 januari 2015 staat en dat het zonder bijzondere aandacht uit zich zelf verder kan. Alle zeilen zijn nodig om de operaties van iedere dag goed uit te voeren. Al hebben we al een aantal innovaties in gang gezet, de echte transformatie moet nog plaats vinden. De ontwikkeltafels worden nog opgetuigd en het regionaal Service Bureau en de zeven gemeenten moeten nog op elkaar ingespeeld raken. Voor de jeugdhulp zullen we na afloop van het Regionaal Transitie Arrangement jeugdzorg naar eigen invullingen gaan, wetgeving zal zich verder ontwikkelen, reacties en feedback van inwoners zal leiden tot aanpassingen van onze werkwijzen. Aanbieders van zorg willen aanspreekpunten en verantwoording naar Den Haag en anderen zal vorm moeten krijgen. We anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en krijgen te maken met problemen en opgaven die we nu nog niet kunnen overzien. Kortom, er staat veel op stapel, wat nu voorzienbaar is en wat nu nog volstrekt onbekend is.

Peel en Maas