Campus Greenport Venlo

De Campus Greenport Venlo is een nieuwe stip op de horizon voor de regio met Venlo GreenPark als fysiek middelpunt en katalysator van de regio.

Daarbij is de Brightlands Campus Greenport Venlo geen doel op zich, maar een middel om inhoudelijk focus te brengen en de juiste partijen snel met elkaar in verbinding te brengen om innovatie en kennisontwikkeling- en verspreiding te versnellen. Al in 2009 heeft de regio Venlo zich duidelijk uitgesproken met een wervende ambitie om het excellente en onderscheidende van deze regio te versterken, namelijk: “De regio Noord-Limburg wil met Greenport Venlo een toppositie innemen als centrum van agribusiness en (vers)logistiek. Innovatie en het versterken van de agro-logistieke keten zijn speerpunten. De ontwikkeling van een hoogwaardig en aantrekkelijk werklandschap dat letterlijk ruimte geeft aan de ambities hoort daarbij. De greenport en het werklandschap leveren samen een impuls voor de economie en de leefbaarheid van de regio op.” 

Het doel is om ook het vestigingsklimaat in de regio te verbeteren, het bedrijfsleven (voornamelijk MKB) te faciliteren en de economische structuur van de regio te versterken. Greenport Venlo richt zich daarbij op het DNA van deze regio namelijk agro/food en gezondheid/gezonde voeding, maakindustrie, logistiek en services. Greenport Venlo kijkt naar de sectoren die in de regio sterk vertegenwoordigd zijn, en naar de synergie die met kennisinstellingen te vinden is. Thema's als ‘gezonde en veilige voeding’ – met daaraan gekoppeld de biobased verwerking en distributie van primaire agrarische grondstoffen – komen daar centraal in naar voren.

Gemeente Venlo en Horst aan de Maas, ambtelijk trekkers H. Pelser en T. Orval