Arbeidsmarkt

Wij ambiëren een aantrekkelijke regio te worden/blijven die mensen, kennisinstellingen en economische ontwikkeling aan zich weet te binden.

Een gezonde, innovatieve en interessante arbeidsmarkt levert hier een belangrijke bijdrage aan. Vanuit economisch oogpunt door het beschikbaar hebben kwalitatief en kwantitatief voldoende arbeidskrachten. Maar ook wanneer het gaat om het zijn van een aantrekkelijke regio om te leven, wonen en werken is het beschikbaar hebben van voldoende en aantrekkelijke banen op de verschillende niveaus belangrijk. Voorgaande visie kunnen wij als regio alleen realiseren samen met onze strategische partners in de private en publieke sfeer. Partners die zich mede-eigenaar voelen van deze visie. Een visie waar dus volop wordt ingezet op de kwaliteitsslag van de beroepsbevolking en van de werkgelegenheid. Een visie waarin wij het als regio als onze opgave zien om de economische en maatschappelijke opbrengsten van deze ontwikkelingen te laten landen in onze regio. Hiervoor hebben wij oog voor de dynamische balans tussen het kunnen van onze beroepsbevolking en het willen van onze ondernemers.

Gemeente Venlo, ambtelijk trekker M. van den Beuken