Agrofood- en business

De uitdaging waar onze regio voor staan is het gezamenlijk ontwikkelen van een nieuw verdienmodel voor de agro- en foodsector om een excellente regio te zijn en te blijven.

De Regio Venlo wil als Greenport Venlo tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s van Europa behoren en een wereldspeler van formaat zijn. Uit onderzoek van Eurostat blijkt dat Noord Limburg nog net buiten de top 10 agrofoodregio’s van Europa valt. En kijken we ‘net over de grens’ dan zijn we samen met Oost-Brabant en Niederrhein één van de krachtigste agrogebieden van de wereld. We zoeken dan ook nadrukkelijk de samenwerking.

Greenport Venlo heeft daarmee een sterke en onderscheidende positie ten opzichte van andere regio’s. In onze regio worden veel verschillende agrarische producten geproduceerd maar is ook een zeer sterke agrotechnologische (maakindustrie) en (agro)logistieke tak aanwezig. Beide  met een belangrijk aandeel in de werkgelegenheid en het verdienvermogen van  Greenport Venlo. Juist deze aanwezigheid van de complete keten biedt kansen voor de toekomst om naast puur het produceren van agrarische producten ook kennis en kunde te gaan vermarkten. Daarmee vormt de agrarische sector de ruggengraat van de economische en sociale structuur van de regio.

De uitdaging waar we in de regio als triple helix (ondernemers, onderzoek- en onderwijsinstellingen en overheid) voor staan is het gezamenlijk ontwikkelen van  nieuwe verdienmodellen voor de agro- en foodsector. Er is een toenemend besef bij de ondernemers en hun partners dat er echt iets moet gebeuren want schaalvergroting en kostprijsverlaging is op de lange termijn een eenzijdig en eindig verdienmodel voor de sector. De koplopers in de verschillende agrarische sectoren (tuinbouw, boomkwekerij, veehouderij, champignons, etc.) zijn allemaal op zoek naar hetzelfde: een nieuw duurzaam verdienmodel voor de toekomst dat economisch rendabel en maatschappelijke verantwoord is. Innoveren in de gehele waardeketen is noodzakelijk om op duurzame wijze in de stijgende vraag naar voedsel te voorzien. Daarnaast draagt innovatie bij, aan een circulaire economie (o.a. het adresseren van het tekort aan grondstoffen ) én aan het creëren en behouden van concurrentievoordeel.

Concreet willen we ondernemers en andere partners die het anders willen doen, helpen bij hun plannen en ideeën.  Samen kijken wat mogelijk is, en wat nodig is.

Gemeente Venray, ambtelijke trekkers P. Huijs en M. Claus