Regio Venlo is het platform voor samenwerking en afstemming tussen gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Beesel, Gennep, Mook en Middelaar en Bergen

 

Noord-Limburg investeert in de gezondste regio!

De acht gemeenten in Noord-Limburg hebben de ambitie uitgesproken om in 2023 de gezondste regio van Nederland te worden. Het is het uiteindelijk doel van de zogenaamde regionale investeringsagenda. De agenda is opgesteld om, kort na de Provinciale Statenverkiezingen, een lijst met concrete regionale projecten aan te bieden aan de Provincie. De acht gemeenten in Noord-Limburg zoeken daarmee de samenwerking op met de inwoners, ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden zoals de Provincie Limburg, het Rijk en het Duitse Noordrijn-Westfalen. Meer informatie over de gezondste regio is te vinden op www.gezondsteregio.nl.

  DOWNLOAD HIER DE INVESTERINGSAGENDA   

 

 

 

Regionale samenwerkingsagenda

Op basis van de strategische visie ‘Regio in Balans’ (download pdf bestand) heeft de Regio Venlo in
haar uitvoeringsprogramma ‘Werken aan de Regio Venlo 2015-2018’ (download pdf bestand) uitgewerkt
waar zij de komende periode samen met de partners in de regio gezamenlijk mee aan de slag gaat.

 

Vanwege de strategische ligging van de Regio vlakbij belangrijke afzetgebieden in Duitsland en Midden-Europa staat de regio bekend als het tweede tuinbouwgebied van Nederland. Als Greenport Venlo Regio (zie www.greenportvenlo.nl) participeert de regio samen met de andere Greenports in Greenport Holland Overheden en in Brainport Network. Greenport Venlo is niet alleen een organisatie of een gebied in Europa, het is ook een unieke samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoekers, onderwijs en de omgeving. De nauwe samenwerking tussen verschillende partijen binnen Greenport Venlo zorgt de komende decennia voor een unieke impuls in de economie van Noord-Limburg.

Regio Venlo

De Regio Venlo is een samenwerkingsverband van de 8 Noord-Limburgse gemeenten, zijnde: Venlo, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Gennep, Beesel, Bergen en Mook en Middelaar. In 2012 heeft de Regio een strategische regio visie vastgesteld, die in 2014 nader uitgewerkt is in een (uitvoerings)programma voor de periode 2015-2018.  

De deelnemende gemeenten voeren het regioprogramma uit. Besluitvorming over de regionale programma’s vindt plaats in de daartoe georganiseerde regionale bestuurlijke overleggen.

De burgemeester van de gemeente Venlo is bestuurlijk voorzitter. De Regio Venlo kent een Burgemeestersoverleg, een Secretarissenoverleg en portefeuillehoudersoverleggen: Ruimtelijk Domein, Sociaal Domein en Economisch Domein.

De voor de samenwerking benodigde ondersteunende, adviserende en coördinerende taken zijn belegd bij de gemeente Venlo.

Regio Venlo is een samenwerking tussen gemeenten:

Gemeente Venlo
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Venray
Gemeente Beesel
Gemeente Bergen
Gemeente Gennep
Gemeente Horst aan de Maas